O firmie
Informacje szczegółowe o naszej działalności

Spółka Dersław jest podmiotem gospodarczym powstałym w wyniku wyłączenia ze struktur organizacyjnych Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu Wydziału Straży Przemysłowej. Zawiązana została na podstawie aktu notarialnego spisanego w dniu 27 maja 1996 roku pod numerem Repertorium A/439/1996r. W dniu 10 kwietnia 1998 roku aktem notarialnym spisanym w Staszowie pod numerem Repertorium A/1593/98 do Spółki „Dersław” przystępuje Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu S.A. wnosząc 20 750 udziałów. Dnia 12 września 2000 roku Elektrownia zbyła w drodze darowizny 760 swoich udziałów firmy „Dersław”. Dnia 19 grudnia 2003 roku Elektrownia Połaniec – Grupa Electrabel zbyła wszystkie udziały na rzecz DGP-Grupa Polska Sp. z o.o. w Legnicy.

Spółka jest podmiotem zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, w X Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000105234. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest działalność usługowa w zakresie:

 • 55.10.Z. hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z.obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z. pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.Z. restauracje i inne placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z. pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 80.10.Z. działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 80.20.Z. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Uregulowania prawne:

 • Kodeks Spółek Handlowych
 • Akt Notarialny
 • Umowa Spółki
 • Regulamin Organizacyjny
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracowników

Zarząd Spółki: mgr inż. Romuald Garczewski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Kontakt
Skontaktuj się z nami w dowolny sposób!

Dane kontaktowe spółki

Dersław Spółka z o.o.
Zawada 26
28-230 Połaniec
www.derslaw.com.pl
derslaw@derslaw.com.pl
15-865-60-77

Dane identyfikacyjne

REGON : 830283254
NIP : 866-12-87-451
KRS : 0000125234